ورود كاربر به سيستم
*نام کاربري:
*کلمه عبور:  برای ورود به سامانه تحقیقات و گزارشات :

 با نام کاربری و رمز عبور 1 وارد شوید
لطفا پس از جستجو و مشاهده اسناد، برای دسترسی به فایل سند با مرکز اسناد ثامن به شماره 05132253405 تماس حاصل نمایید